Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 

Základné informácie

Správca osobných údajov

 

Sme spoločnosť Yawave s.r.o., so sídlom Na rohu 1340, Bratislava-Devínska Nová Ves,

IČO 47391448, zapísanej v obchodnom registre vedenom Okresným súdom v Bratislave, oddiel B, vložka číslo 91574, a ako správca spracovávame vaše osobné údaje.

 

 

Aké osobné údaje spracovávame

 

Osobné údaje ktoré nám sami poskytnete

 

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

 

Napr. pri objednávke tovaru alebo služieb u nás, od vás potrebujeme údaje, ktoré máme v objednávkovom procese označené ako „povinný údaj“ (predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Bez týchto údajov by nebolo možné korektné doručenie vašej objednávky. Ďalej pre proces vybavovania vašej objednávky tovaru či služieb potrebujeme vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ktoré zároveň slúži ako doklad o potvrdení uzavretej kúpnej zmluvy, ďalej reklamačný poriadok a kópia obchodných podmienok.

Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje. Pomáhajú nám ku kvalitnejšiemu a efektívnejšiemu vybaveniu obchodnej zmluvy. Napr. pri vyplnení vášho telefónneho čísla vám môžeme zaslať informácie o doručení vašej objednávky tovaru alebo služieb a pod. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Následne po doručení tovaru vám môže byť zaslaná žiadosť o ohodnotenie vami nakúpeného tovaru u nás.

Obrátením sa na našu zákaznícku linku formou telefonátu alebo formou SMS správy budeme vaše osobné údaje z tejto komunikácie tiež spracovávať.

Vyplnením nepovinných údajov vo vašom užívateľskom profile nám taktiež oznámite aj vaše ďalšie osobné údaje, napr. často doručované adresy.

 

Osobné informácie získané iným ako priamym spôsobom od vás

V rámci spoločných kampaní môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj my pre účely marketingových kampaní, pre účely riadneho splnenia zmluvy a prípadne aj ich kombináciou.

V prípade predania vašich osobných údajov inému subjektu, budete o tomto konaní vopred upozornený spolu s informáciou komu boli vaše osobné údaje predané. Rovnako v prípade predania vašich osobných informácií našej strane, vás o tom tento subjekt musí rovnako napred informovať.

 

Osobné údaje tretích osôb ktoré nám poskytnete

Poskytnutím osobných informácií tretích osôb, ste povinný informovať o tom dotyčnú osobu a zabezpečiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Napr. sa môže stať, že si u nás objednáte službu alebo tovar ale nechcete si ho vyzdvihnúť či reklamovať osobne. Vo svojom užívateľskom profile máte možnosť vymedziť poverenú osobu, ktorá bude mať za vás oprávnenie napr. reklamovať či prebrať tento tovar alebo službu. Týmto úkonom nám poskytujete aj ich osobné údaje.

Osobné údaje spracovávane automaticky

Pri návšteve našej internetovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie ako napr. adresu IP, čas a dátum prístupu na našu webovú stránku, informácie z vášho internetového prehliadača, informácie o vašom operačnom systéme či váš nastavený jazyk. Taktiež môžeme spracovávať informácie o vašom chovaní na našich webových stránkach, napr. ktoré odkazy navštívite na našich webových stránkach a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom chovaní sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a z tohto dôvodu ich ani my sami nevieme priradiť žiadnemu konkrétnemu užívateľovi tj. konkrétnej osobe.

Cookies

Automaticky spracovávame taktiež cookies.

Čo sú to súbory cookies?

V podstate to je textový súbor, automaticky generovaný pri navštívení každej webovej stránky. Jeho hlavný účel je ako štandardný nástroj pre ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané.

K čomu súbory cookies slúžia?

Cookies slúžia na viaceré účely, na stránkach nášho internetového obchodu používame tieto cookies:

Technické cookies: nato aby náš internetový obchod fungoval správne (napr. aby bolo možné vytvoriť užívateľský profil, prihlásiť sa doňho, aby ste mohli nakúpiť služby a tovar a pod.), používame technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod vôbec nemohol fungovať.

Funkčné cookies: nato aby nebolo potrebné neustále dookola nastavovať prihlasovacie údaje, svoje preferencie (napr. jazyk v ktorom sa internetový obchod bude zobrazovať), sa využívajú funkčné cookies. V takomto prípade je vaše heslo vždy zašifrované. Využívanie týchto cookies nie je pre technickú stránku veci nevyhnuté ale zlepšujú užívateľské prostredie a prácu s ním, vďaka čomu vám vieme ponúknuť vyššie pohodlie pri nakupovaní v našom internetovom obchode.

Analytické cookies: jedná sa o typ cookies ktoré nám pomáhajú vylepšiť náš internetový obchod, vo výsledku z čoho ťažíte opäť raz vy. Analytické cookies na našom webe sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá tieto dáta anonymizuje a následne ich už nie je možné priradiť žiadnemu konkrétnemu užívateľovi, resp. konkrétnej osobe. Taktiež aj my pracujeme iba s cookies v anonymizovanej podobe. Z tohto dôvodu nedokážeme zistiť chovanie konkrétneho užívateľa na našich stránkach (navštívené stránky, prehliadnutý tovar a pod.)

Poznatky z týchto druhov cookies využívame aj na reklamné účely, vďaka čomu vám vieme zobraziť reklamu aj na cudzích webových stránkach, ktorú vo vzťahu voči vám považujeme za relevantnú.

Ako môžete ovplyvniť ktoré vaše cookies budeme spracovávať

Stačí použiť niektorí z bežných internetových prehliadačov (Chrome, Firefox, Safari, IE, Edge, SRWare Iron a pod.) so zapnutým režimom prehliadania v režime inkognito, ktoré zabránia ukladaniu údajov o navštívených weboch, popr. si v prehliadači môžete v prehliadači úplne zakázať. Pri zákaze aj technických a funkčných cookies avšak môžete znemožniť funkciu niektorých prvkov určených pre vašu pomoc.

Vypnutím analytických cookies avšak podstatne znížite zlepšovanie nášho internetového obchodu vzhľadom aj na vaše preferencie.

 

Verzie pre mobilné telefóny

 

Pokiaľ vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, tak naše stránky sú pre tieto prístroje neustále optimalizované. Vaše osobné údaje sú aj v takomto prípade spracovávané podobným spôsobom ako pri prístupe z počítača.

 

 

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

 

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 

 • Nákup tovaru a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu aby sme dôkladne vybavili a doručili vašu objednávku. V prípade akýchkoľvek problémov, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 • Starostlivosť o zákazníkov: pokiaľ sa na nás obrátite s nejakým problémom alebo otázkou, musíme k jeho vyriešeniu alebo zodpovedaniu spracovávať vaše osobné údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje predané aj tretím stranám (napr. prepravcom tovaru).
 • Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rada užitočných funkcií (napr. pri uvedení vášho telefónneho čisla, vás môžeme jednoducho kontaktovať a informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži na prístup k vášmu užívateľskému účtu.
 • Marketingova činnosť:
 • Email marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných noviniek oznámení sa môžete jednoducho odhlásiť tým, že si upravíte nastavenia vo svojom užívateľskom profile, prípade zavoláte v hodinách 9:00-17:00 počas pracovných dní na našu infolinku +421 949 609 819. Pokiaľ si vytvoríte viaceré užívateľské profily, v rámci ktorých uvediete rovnaké kontaktné údaje (napr. máte viacero účtov registrovaných na rôzne emailové adresy, ale telefónne čísla budú na všetkých účtoch rovnaké), nieje možné z technických príčin, uskutočniť odhlásenie z odberu obchodných oznámení pre všetky užívateľské profily na základe automatizovaných procesov.V tomto prípade je k odhláseniu sa z odberu obchodných oznámení potrebné, aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára.
 • Telemarketing: marketingové hovory vykonávame za účelom ponuky našich služieb a tovarov, a s tým spojenej marketingovej komunikácie. Právnym titulom na spracovanie vášho telefónneho čísla je buď váš súhlas alebo náš oprávnený záujem na konvenčnom priamom marketingu. Proti tomuto spracovaniu môžete vzniesť námietku.
 • Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca nafotený , príp. natočený, najmä z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie uskutočňujeme na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvýšení vierohodností marketingových súťaží pre ostatných súťažiacich a na zvýšenie atraktívnosti takýchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete vzniesť námietku.
 • Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a vašom správaní sa na našom webe dokážeme vám ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vaším potrebám a záujmom. K optimalizácií prvkov na webe môžeme využívať taktiež nástroje pre testovanie rôznych variant (tzv. A/B testovanie), Facebook Analytics, Google Analytics atd.
 • Zákaznícke hodnotenie tovaru a služieb: potom, čo u nás nakúpite tovar či služby, môžete byť požiadaný o ich hodnotenie.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme k uplatneniu si našich právnych nárokov a práv (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontroly uskutočnovaných orgánmi verejnej moci a z ďalších podobne závažných dôvodov.

 

 

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

 

Plnenie a uzatvorenie zmluvy

 

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme nato, aby sme s vami vôbec boli schopný uzatvoriť kúpnu či inú zmluvu, ohľadom tovaru alebo služieb ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzatvorená, tak vaše údaje spracovávame pre to aby sme vám správne doručili zakúpený tovar alebo správne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje doručovacie a fakturačné.

 

Oprávnené záujmy

 

Vaše osobné údaje sú taktiež používané aj k tomu, aby sme vám poskytli relevantný obsah, tj. obsah, ktorý vás priamo zaujíma. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame hlavne osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

 

Z rovnakého dôvodu právneho vám ako našim zákazníkom môžeme posielať SMS správy a e-mailové správy. Spracovanie vašich osobných údajov na tomto právnom základe sa uskutočňuje aj pri monitoringu prevádzkovanom na našich jednotlivých predajniach.

 

Pokiaľ vaše osobné údaje spracovávame na základe tohto právneho dokumentu môžete voči tomuto spracovaniu vzniesť námietku.

 

Súhlas

 

Na účely zasielania obchodných ponúk (marketing e-mailový) a telemarketing spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Pokiaľ nám súhlas neudelíte a ste našim zákazníkom, potom vám môžeme obchodnú ponuku zaslať (príp. vám v rámci telemarketingu zavolať) aj bez udelenia nám vášho súhlasu. V každom prípade platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že nás kontaktujete na telefónnom čísle +421 949 609 819 počas pracovných dní v čase o 9:00 do 17:00, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy el.auticka@gmail.com.

 

Pokiaľ nám váš súhlas o spracovaní vašich osobných údajov udelíte, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktovania našej infolinky +421 949 609 819 počas pracovných dní v čase o 9:00 do 17:00, alebo prostredníctvom kontaktovaním prostredníctvom e-mailovej adresy el.auticka@gmail.com.

 

Predávanie osobných údajov tretím stranám

 

V týchto prípadoch predávame vaše osobné údaje tretím stranám:

 

 • Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by nikdy nebol schopný vám doručiť vami objednaný tovar, pokiaľ by sme mu neposkytli údaje, kde a komu má presne tovar doručiť. Tieto údaje sú prepravcovi predané v takej miere podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto predané informácie zahrňujú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať, a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj čiastku, ktorú je potrebné pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu predávate, oprávnený spracovať ich iba na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
 • Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách s ktorými u nás platíte. Týmito údajmi o vašich osobných kartách disponujú iba bankové inštitúcie a zabezpečené platobné brány.
 • Obchodné správy: v prípade rozosielania obchodných správ (napr. prostredníctvom SMS správy alebo e-mailom) resp. telemarketingom, môžeme na rozosielanie či telefonickým hovorom využiť tretiu stranu. Takýto subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na nijaký iný účel.
 • Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje predané tretím subjektom (napr. advokátovi). Pokiaľ nám právny rád, alebo orgán štátnej moci (napr. Polícia SR), nariadi povinnosť, aby sme im predali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

 

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje

 

V prvom rade budeme vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

 

V prípade spracovávania údajov ku ktorým bol udelený súhlas, budeme vaše osobné údaje spracovávať po dobu 7 rokov, popr. do doby vyslovenia vášho nesúhlasu s ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete jednoducho vyjadriť tým, že nám zavoláte na našu infolinku +421 949 609 819 počas pracovných dní v čase o 9:00 do 17:00, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy el.auticka@gmail.com.

 

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. na splnenie všetkých našich povinností, či už sú tieto povinnosti vyplývajúce zo zmluvy medzi nami, či z obecne záväzných právnych nariadení musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je táto doba najmenej 10 rokov).

 

Údaje získané prostredníctvom užívateľského účtu či inými obdobnými spôsobmi, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej obvykle 5 rokov po ich zrušení. Následne sú obvykle ukladané na primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený, či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

 

Nahrávky telefónnych rozhovorov sú uchovávané na krátku dobu, najviac však na dobu 1 roku, ibaže pre nás bude z dôvodu oprávneného záujmu nevyhnutné uchovať si nahrávky na dlhšiu dobu (napr. pri podozrení zo zneužitia údajov, z podvodu a pod.).

 

 

Zabezpečenie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak aj organizačného rázu.

 

V Yawave nám veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie a taktiež túto ochranu neustále zdokonaľujeme. všetka komunikácia medzi našimi webmi a vami je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené iba na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným, starostlivo kontrolovaným prístupom.

 

Osobné údaje osôb mladších 16 rokov

 

Náš internetový obchod nie je určený pre osoby, ktoré nedovŕšili vek 16 rokov. Takáto osoba (mladšia 16-rokov) môže obchod využívať iba ku tomu bude mať udelený súhlas od svojho zákonného zástupcu (rodič, opatrovateľ a pod.).

 

Aké máte práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

 

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte hlavne nárok kedykoľvek odvolať svoj súhlas zo spracovaním osobných údajov, právo opraviť alebo doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na zmazanie niektorých vašich osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo zabudnutia).

 

Úprava a doplnenie

 

Svoje užívateľské údaje máte po kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho osobného užívateľského účtu. Môžete tu mazať, meniť základné informácie o vašej osobe a meniť nastavenia ohľadom zasielania obchodných ponúk (príp. sa z ich odberu odhlásiť) a pod.

 

Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej infolinky +421 949 609 819 počas pracovných dní v čase o 9:00 do 17:00, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy el.auticka@gmail.com.

 

Oprava

 

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, tak nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej infolinky +421 949 609 819 počas pracovných dní v čase o 9:00 do 17:00, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy el.auticka@gmail.com. Z dôvodu urýchlenia opravy vašich osobných údajov a vášho komfortu avšak doporučujeme upraviť si svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

 

Prístup

 

Môžete nás požiadať, o zaslanie vašich osobných údajov prostredníctvom našej infolinky +421 949 609 819 počas pracovných dní v čase o 9:00 do 17:00, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy el.auticka@gmail.com.

 

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciam týkajúcich sa vašich osobných údajov:

 

 • účely spracovania vašich osobných údajov
 • znalosť kategórií dotknutých osobných údajov
 • kto okrem nás je príjemca vašich osobných údajov
 • plánovaná doba uloženia vašich osobných údajov
 • znalosť či máte právo požiadať nás o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, resp. obmedzenie ich spracovávania, resp. vzniesť námietku voči tomuto spracovaniu
 • informácie o zdroji pokiaľ sme vaše osobné údaje nezískali od vás

 

Zmazanie

 

Ďalej nás môžete požiadať, aby sme informácie o vás vymazali (zmazanie sa nedotýka dokumentov, ktoré zákon udeľuje uchovávať(napr. dobropisy, faktúry). Pokiaľ vaše osobné údaje budú našou stranou potrebné na určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov, môže vaša žiadosť byť zamietnutá (napr. pri evidencii vašej neuhradenej pohľadávky voči nám alebo v prípade prebiehajúceho reklamačného procesu).)

 

Upozornenie: kritické informácie o vašej platobnej karte nie sú ukladané našou spoločnosťou, ale platobnou bránou. Z tohto dôvodu tieto informácie nie je možné vymazať našou stranou a je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu vykonali.

 

S výnimkou prípadov uvedených vyššie máte právo na vymazanie v týchto prípadoch:

 

 1. a) osobné údaju už nie sú potrebné na účely, kvôli ktorým boli spracovávané
 2. b) odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli vaše osobné údaje spracovávané a naďalej nejestvuje nijaký ďalší právny dôvod na ich spracovávanie
 3. c) vzniesli ste námietku voči spracovávaniu vašich osobných údajov a máte za to, že pri posúdení námietky vyjde najavo, že váš záujem prevažuje nad našim záujmom na spracovaní týchto vašich osobných údajov
 4. d) vaše osobné údaje sú spracovávané protiprávne
 5. e) povinnosť zmazania stanový konkrétny právny predpis
 6. f) jedná sa o osobný údaj osôb mladších 16 rokov

 

Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom našej infolinky +421 949 609 819 počas pracovných dní v čase o 9:00 do 17:00, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy el.auticka@gmail.com.

 

Vznesenie námietky

 

Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Ak na vašej strane budú existovať pádne konkrétne dôvody, môžete vzniesť námietku voči spracovaniu týchto vašich osobných údajov. Námietku môžete vzniesť prostredníctvom našej infolinky +421 949 609 819 počas pracovných dní v čase o 9:00 do 17:00, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy el.auticka@gmail.com.

 

Obmedzenie spracovania

 

Pokiaľ (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané protiprávne, (c) naďalej už my nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracovania, avšak vy ich potrebujete na určenie, výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov, alebo pokiaľ ste (d) vzniesli námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo aby sme obmedzili, spracovanie vašich osobných údajov.

 

V takomto prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať iba s vašim súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov.)

 

Podanie sťažnosti

 

Pokiaľ máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme však radi ak budete prešľapy riešiť najskôr s nami. Vždy náš môžete jednoducho prostredníctvom našej infolinky +421 949 609 819 počas pracovných dní v čase o 9:00 do 17:00, alebo prostredníctvom e-mailovej adresy el.auticka@gmail.com.

 

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane súčastí sú platné a účinné od 23.7.2018, pričom sú k dispozícií v elektronickej podobe na www.elektrickeauticko.sk.

 

 

SPRACOVATEĽSKÁ ZMLUVA

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU A SPRACOVATEĽA

 

1.1. Poskytovateľ (YAWAVE s. r. o.) je vo vzťahu k osobným údajom klientov, teda nakupujúcich v eshope, spracovateľom podľa čl. 28 GDPR. YAWAVE s.r.o. (prevádzkovateľ eshopu) je správcom týchto údajov.

 

1.2. Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti pri spracovaní osobných údajov, ku ktorým Poskytovateľ získal prístup v rámci plnenia zmluvy uzatvorenej s Užívateľom formou odsúhlasení všeobecných obchodných podmienok na www.elektrickeauticko.sk.

 

 1. ROZSAH SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje v rozsahu a za účelom uvedenými v článku. 2.2 - 2.10. týchto podmienok vo Spracovateľské zmluve.

 

2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať jeho osobné údaje.

 

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať získané osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov.

 

2.4. Poskytovateľ bude v rámci automatizovaného spracovania osobné údaje ukladať do databázy uložené na hardvéri Poskytovateľa, chrániť, zabezpečovať, zálohovať, zhromažďovať a likvidovať.

 

2.5. Poskytovateľ vytvorí také softvérové nástroje, ktoré Užívateľovi uľahčia splnenie žiadostí klienta o výkon práv dotknutých osôb stanovených v GDPR, predovšetkým práva na výmaz, práva na informácie a prenositeľnosť informácií.

 

2.6. Osobné údaje sú uložené len na hardvéri Poskytovateľa, jeho vlastných serveroch alebo jeho spolupracujúcich partnerov. Všetky osobné údaje sú uložené iba na území Európskej únie.

 

2.7. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Užívateľa spracovávať osobné údaje pre účely poskytovania eshopového riešení www.elektrickeauticko.sk.

 

2.8. Poskytovateľ nebude využívať spracovávané osobné údaje Užívateľa pre vlastnú potrebu za iným účelom ako je plnenie zmluvy.

 

2.9. Poskytovateľ sa zaväzuje pre užívateľov spracovávať získané osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu a nasledujúcich 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

 

2.10. Užívateľ udeľuje povolenie sa zapojením spolupracujúcich firiem, ktorými sú firmy Lukežič s.r.o. (pre účely spracovania fakturačných dát), Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), Slovenská pošta, a. s. (doručovateľská spoločnosť).

 

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že technicky a organizačne zabezpečí ochranu a zálohovanie uložených osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k týmto osobným údajom alebo k ich strate.

 

3.2. Prijatá technická a organizačná opatrenia zodpovedajú miere rizika. Poskytovateľ aj spolupracujúce firmy Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra) pomocou nich zabezpečujú ich neustálu integritu a ochranu proti zneužitiu.

 

3.3. Poskytovateľ prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom Poskytovateľa. Ktoré určujú, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a spolupracujúcich firiem podľa čl. 2.10 týchto podmienok a sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o implementovaných bezpečnostných opatreniach.

 

3.4. Po ukončení poskytovania plnenia, je Poskytovateľ povinný všetky osobné údaje vymazať, pokiaľ nemá povinnosť uložiť osobné údaje na základe iného zákona (napríklad pre zákonné potreby Polícia).

 

Záverečné ustanovenie

 

Ktokoľvek má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.

 

Užívateľ sa zaväzuje, bez zbytočného odkladu, nahlasovať všetky jemu známe informácie, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok.

 

Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetových formulárov na stránkach a podstránkach www.elektrickeauticko.sk .

Ostatné vzťahy, ktoré nie sú týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky v platnom znení.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 23.apríla 2018.